Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa - โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ & ครอบครัว - มายเอกซ์ตร้าไทม์

มายเอกซ์ตร้าไทม์


มายเอ็กซ์ตร้า ไทม์ “มายเอกซ์ตร้าไทม์” สิทธิประโยชน์ที่จะทำให้คุณมีเวลาเพิ่ม สามารถเลือกเช็คอินก่อนเวลาตั้งแต่ 8 โมงเช้า และหรือเช็คเอ้าท์ช้าได้ถึงเวลา 17:00 น. * สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรแอคคอร์พลัสซิลเวอร์ โกลด์และแพลทินัม * สิทธิประโยชน์นี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในแต่ละวัน

Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa ☆☆☆☆


854/2 Burirom Road, Cha Am Beachfront, Petchaburi , 76120 Hua Hin
Thailand
โทร: (+66)32 708 300
แฟกซ์: (+66)32 708 303

google_map
  • %e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a1%e0%b9%8c
  • %e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a1%e0%b9%8c
  • %e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a1%e0%b9%8c
  • %e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a1%e0%b9%8c
  • %e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a1%e0%b9%8c
  • %e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a1%e0%b9%8c
  • %e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a1%e0%b9%8c
  • %e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a1%e0%b9%8c
  • %e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a1%e0%b9%8c
  • %e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a1%e0%b9%8c
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close